VÁŽENÍ FILMAŘI,

děkujeme vám za velký zájem při přihlašování filmů do mezinárodní soutěže festivalu. Přihlášené filmy bude hodnotit mezinárodní porota na soutěžním festivalu od 6. – 12. října v Praze. Do hodnocení filmů se zapojí také diváci. Oceněné  filmy budou k vidění ve 40 dalších městech ČR v průběhu od letošního  října do dubna 2018.
Pravidla pro přijímání filmů je ukotven ve Statutu festivalu.

 

UZÁVĚRKY

Uzávěrka pro filmy natočené v roce 2015 a 2016 je 30. dubna 2017.

Uzávěrka pro filmy natočené v roce 2017 je 15. června 2017.

Příští registace bude otevřena v lednu 2018.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ FILMŮ

Přijímáme dokumentární filmy na témata udržitelného rozvoje dokončené v letech 2015, 2016 a 2017

Přijímáme dokumentární filmy na veškerá témata týkající se trvale udržitelného rozvoje (společnost, životní prostředí, ekonomika, věda a technologie)

Přijímáme krátké, středometrážní a celovečerní filmy. Rozpočet filmu nehraje roli.

Pokud film není v anglickém jazyce, k náhledu musí být k dispozici anglické titulky

Účast a promítání na jiných festivalech je povoleno

Nepřijímáme filmy, které se účastnily na minulých ročnících festivalu

Jeden tvůrce může přihlásit více než jeden film. Televizní stanice může přihlásit maximálně tři filmy.

Obzvláště vítané jsou filmy s tématikou e-mobility, alternativních zdrojů energie, ,,smart“ solutions, ochrana přírody a vzdělávání pro budoucnost

Nepřijímáme filmy vyrobené pro ryze propagační účely