přednáška

Slib pro tučňáky- když chceš, tak můžeš.

Gabby Harris

Gabby Harris hovoří  o vztahu člověka k přírodě a naší motivaci k její ochraně. Tato odhodlaná Jihoafričanka neztrácí naději a snaží se pomoci ohroženým tučňákům. Na Příbězích Země představí světově unikátní koncept pro zapojení veřejnosti do projektu ochrany tučňáků. Zjistila, že peníze záchranu tučňáků zajistit nemohou. Proto vybízí návštěvníky jihoafrického parku, aby učinili písemný slib, že ve svém životě učiní jednu malou změnu, která je skoro nestojí žádnou námahu. Sliby vlastně tvoří jednoduchý návod, jak se chovat, aby jsme  svým chováním tučňáky, a s těmi oceány a naši planetu, neohrožovali. Hlavním tématem její přednášky bude motivace – to, jaký je rozdíl mezi motivací vnitřní a vnější. Dozvíte se také, jak motivace ovlivňuje vše, co děláme – osobní vztahy i naše chování v oblasti životního prostředí.

„Většina z nás si stěžuje na to, že nikdo s ničím nic nedělá a obviňujeme za své problémy s životním prostředím ostatní. Osobní zodpovědnost za to, co děláme, může vyvolat obrovskou změnu,“ apeluje Gabby Harris, autorka projektu Slib Tučňákům. Projekt Penguin Promises, jenž za záchranu afrických tučňáků velmi aktivně bojuje, založila v roce 2011. Její odhodlání je natolik silné, že cestuje po celém světě, předává zkušenosti a na svých přednáškách nabádá lidi k tomu, aby si více uvědomovali negativní dopady svého jednání ve vztahu k přírodě.

Kdy: pondělí 9. 10. 2017 od 18:00 v kině Dlabačov v Praze