Doprovodné akce

Výstava National Geographic

Překrásné fotografie přírody a ohrožených živočišných druhů z archivu National Geographic. volně ke shlédnutí na Mezinárodním filmovém festivalu Příběhy Země v Městské knihovně v Praze a v kině Dlabačov.

výstava

Slib pro tučňáky- když chceš, tak můžeš.

Gabby Harris hovoří  o vztahu člověka k přírodě a naší motivaci k její ochraně. Tato odhodlaná Jihoafričanka neztrácí naději a snaží se pomoci ohroženým tučňákům. Na Příbězích Země představí světově unikátní koncept pro zapojení veřejnosti do projektu ochrany tučňáků. Zjistila, že peníze záchranu tučňáků zajistit nemohou. Proto vybízí návštěvníky jihoafrického parku, aby učinili písemný slib, že ve […]

přednáška

Trénink za odměnu

František Šusta, vystudovaný ekolog a světově uznávaný trenér exotických zvířat, poukazuje na své přednášce o pozitivním tréninku zvířat na to, že je nutné se od přírody neoddělovat, ale naopak se stát znovu její součástí. Živočišné druhy nemůžeme v životním prostředí, které je dnes už tak silně změněno a ovlivněno lidskou činností, nechat své svobodě, aniž bychom se […]

přednáška

Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Bob Kartous, profesionál v oblasti vzdělávání a transformace školství, nastiňuje budoucí uplatnění lidí i způsob, jak se na novou roli lidstva připravit. předkládá vzdělávání jako klíčový prostředek lidstva ke zvládnutí změn, které nás v blízké budoucnosti čekají. Poukazuje na mezery ve vzdělávacím systému a spojitosti mezi vzděláním a trvalou udržitelností. Tvrdí, že jsme na epochálním přelomu toho, kdy stroje […]

přednáška

Dokumentární film jako odraz společnosti

Uznávaný novozélandský dokumentarista s českými kořeny Michael Havas se na své přednášce bude zabývat hledáním pravdy. Jak se odráží změny společnosti v dokumentárním filmu a naopak, jaký je odraz filmové tvorby na utváření společnosti? Jaký mají vliv historické událostí na filmovou tvorbu a jak se dokumentární film zapojuje do utváření dějin? Michael Havas nás mimo jiné provede […]

přednáška

123