Michael Havas, celosvětově uznávaný novozélandský filmař s českými kořeny, který má na svém kontě více než 60 filmů, z nichž mnohé získaly mezinárodní ocenění, letos zasedne do čela mezinárodní odborné poroty druhého ročníku MFF Příběhy Země.

„Na festivalu Příběhy Země oceňuji především to, že ukazuje svět v širších souvislostech,“ prozrazuje předseda poroty.

Jeho vlastní tvorba má velmi široký rozsah, jde od ukazování událostí v širších a nových historických souvislostech, ukazování významu kulturního dědictví až k ochraně přírody. V době, kdy žil v Německu, koprodukoval krátké filmy Jana Švankmajera. Spolupracoval s mnoha významnými osobnostmi jako například Sir Peter Ustinov, Peter Gabriel, Michael Frayn, Michael Palin nebo Terry Gilliam. Dále pracoval pro známé mezinárodní televizní stanice v Austrálii, Novém Zélandě, Švýcarsku, Německu, Velké Británii i v České republice. V současné době usilovně natáčí a produkuje další filmy Jeho hluboký zájem a snaha o dokumentaci života, společnosti a událostí ho dovedl až do vysokoškolských aul, kde přednáší vizuální antropologii.

A jak se známý filmař postaví k hodnocení snímků festivalu, kterých se z 81 zemí světa letos přihlásilo 853? „Těším se na roli předsedy poroty tohoto festivalu,“ říká předseda poroty. „Každý, kdo sleduje nějaký film, si z něj odnese něco jiného, protože do toho vnáší své minulé zkušenosti a zážitky. Proto při hodnocení filmů kladu důraz především na autenticitu a kontext,“ dodává ke způsobu posuzování filmů.

Vždy hledám autentické filmy, které odhalují podstatu. Filmy, které mají magickou sílu napojit se na naše emoce. Filmy, které nám ukážou jinak to, co se domníváme, že už známe, nebo nám přiblíží to, co neznáme.“

A my společně s ním dodáváme: „Přijďte se podívat na festival Příběhy Země, odejdete z něj bohatší.“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY